Mimarlık Hizmetleri

Yapı Tasarımı ve Projelendirme


Mimari Proje

Mimari projeleriniz, proje ve yatırımınızın en önemli kısmıdır. Tasarım sürecinde, mühendislik, imalat, mevzuat, maliyet, karlılık, kalite, satış fiyatı gibi konular belirginleşir. Bugüne kadar tüm çalışmalarımızda yatırımcı projeyi gördükten sonra, satış fiyatlarını %30 arttırmıştır. Bu yüzden tasarım yapmadan ilk müşteriniz olup karlı çıkmayı seviyoruz


Statik Proje

Statik proje ve mimari projenin aynı ofiste yapılmasının avantajını yaşatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Günümüz şartlarında mühendislik hizmetlerini satın almak daha uygun ama maliyetten daha önemlisi kalite. Tüm projelerinizi aynı ofiste hazırlıyoruz

İletişim Sayfamız


Yapı Ruhsatı İzinleri ve Takip İşleri

1980 yılından bu yana sayısız projeye imza attık. Özellikle konut ve karma projelerde kendini kanıtlamış bir şirketiz. Müşterilerimze modern, ekonomik, kolay uygulanabilir, yönetmelik ve kanunlara uygun tasarımlarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşanılabilir, kaliteli mekanlar tasarlayarak hayatınızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz.


Uygulama projesi çiziminde lisanslı paket program ile Mimari ve Statik Projenin %100 uyumunu sağlıyoruz. Ne istediğini bilen, zor müşteriler ve projelerde potansiyelimizi gösterme şansımız artıyor. Belediyecilik tecrübemiz ile resmi işlemlerde size danışmanlık yapıyor, sorunları çözüyoruz. Her projemize değer kattığımıza inanıyoruz. Değişen alışkanlıklar ve ihtiyaçları yakından takip ediyoruz. Dünya tarihi mirası ve birikimimizi birleştirerek yeni yorumlamalar ortaya koyuyoruz. Her zaman daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz.

Firmamızda statik proje tasarımları, 1995 yılından bu yana bilgisayar ile yapılmaktadır. Hem malzeme kalitesi ve türü bakımından hemde taşıyıcı sistem tasarımı bakımından yüzlerce denemeden sonra sizler için en sağlam ve en ekonomik yapılar tasarlanmaktadır.

Firma bünyemizde Mimar ve Mühendisin bir arada bulunması ve aynı program kullanılarak mimari ve statik uygulama projeleri hazırlanması nedeniyle birebir uyum sağlanmakta, uygulamalar sırasında çıkabilecek sorunlara meydan verilmemektedir. Mühendislik, hatalı çözümler üretildiğinde insan hayatına mal olabilmektedir.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde ise bu açıdan Mühendislik çok önemli bir yerde olmalıdır. İşte bu bilinçle, insan hayatına verdiğimiz önemden dolayı tasarımlarımızda "Güvenli Yarınlara" düşüncesini temel olarak kabul etmekteyiz. Şirketimiz, yarınları inşaa ettiğinin bilincinde olarak, güvenlik ve ekonomiyi sizlerle buluşturmaya çalışmaktadır.
İletişim Sayfamız


İmar Barışı Projesi ve Kat Mülkiyeti

Firmamız İnşaat Mühendisi Şaban ÇİĞDEM tarafından 1980'de Balıkesir'de Kurulmuştur. 1995 yılında Adalar İnşaat olarak şirketleşmiştir.

Ümit ÇİĞDEM'in Dokuz Eylül Üniversite Mimarlık Bölümünü Bitirmesi ve Askerlik görevini tamamlaması ile 2010 yılından günümüze İzmir'de İnşaat, Proje, Gayrimenkul ve İnternet alanlarında çalışmalarına devam etmektedir

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. - Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?

Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

Çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi?

Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler

İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?

Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
İletişim Sayfamız


İşyeri Krokileri

İŞYERİ KROKİLERİ

ECZANE , ANAOKULU , KREŞ , YURT , SPOR SALONU

DAL MERKEZİ , AYAKTA TEDAVİ MERKEZİ


Arayın ücretsiz olarak keşif ve incelemeye adresinize gelelim

Yeni işyeri açılışı sırasında ilgili bakanlık yada müdürlükler tarafndan, işyerinin mevcut durumu gösteren mimar onaylı plan yada kroki istenmektedir.

Tüm İller'den gelen taleplerinizi uygun fiyata çözüme kavuşturabiliriz. Özellikle İzmir ve İstanbul'da çok sayıda kroki çizimini eksiksiz olarak teslim ettik ve onaylandı.

2020 yılı Büro Tescilimiz vardır. İstenirse statik açıdan rapor inşaat mühendislerimiz tarafından hazırlanabilir.


   • Eczane Krokisi

   • Anaokulu Krokisi

   • Kreş Krokisi

   • Yurt Krokisi

   • Spor Salonu Krokisi

   • Dal Merkezi Krokisi

   • Ayakta Tedavi Merkezi Krokisi

   • İşyeri Krokileri
İletişim Sayfamız


Çelik Projeler

Firmamız İnşaat Mühendisi Şaban ÇİĞDEM tarafından 1980'de Balıkesir'de Kurulmuştur. 1995 yılında Adalar İnşaat olarak şirketleşmiştir.

Ümit ÇİĞDEM'in Dokuz Eylül Üniversite Mimarlık Bölümünü Bitirmesi ve Askerlik görevini tamamlaması ile 2010 yılından günümüze İzmir'de İnşaat, Proje, Gayrimenkul ve İnternet alanlarında çalışmalarına devam etmektedir
İletişim Sayfamız


Metraj ve Keşif

Firmamız İnşaat Mühendisi Şaban ÇİĞDEM tarafından 1980'de Balıkesir'de Kurulmuştur. 1995 yılında Adalar İnşaat olarak şirketleşmiştir.

Ümit ÇİĞDEM'in Dokuz Eylül Üniversite Mimarlık Bölümünü Bitirmesi ve Askerlik görevini tamamlaması ile 2010 yılından günümüze İzmir'de İnşaat, Proje, Gayrimenkul ve İnternet alanlarında çalışmalarına devam etmektedir
İletişim Sayfamız


Enerji Kimlik Belgesi

Firmamız İnşaat Mühendisi Şaban ÇİĞDEM tarafından 1980'de Balıkesir'de Kurulmuştur. 1995 yılında Adalar İnşaat olarak şirketleşmiştir.

Ümit ÇİĞDEM'in Dokuz Eylül Üniversite Mimarlık Bölümünü Bitirmesi ve Askerlik görevini tamamlaması ile 2010 yılından günümüze İzmir'de İnşaat, Proje, Gayrimenkul ve İnternet alanlarında çalışmalarına devam etmektedir

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Enerji Kimlik Belgenizi hazırlamaya başlamamız için gerekli onaylı evraklar

 1. Mimari proje mümkünse autocad DWG olarak

 2. Yapı ruhsatı

 3. Isı yalıtım hesapları

 4. ısıtma hesapları

Bitirmemiz için gerekli evraklar

 1. Elektrik projesi

 2. Isıtma projesi ve hesapları

Enerji kimlik belgeniz size posta ve email yolu ile teslim edilecektir. Bakanlığın sitesi üzerinde evrağın doğruluğu kontrol edilebilmektedir.


EKB – ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

2011 YILI ÖNCESİ MEVCUT & YENİ YAPILAR

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

EKB NASIL ALINIR?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

HER BİNAYA ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMEK ZORUNDA MIDIR?

 • İnşaat alanı 50 metrekarenin altında kalan yapılar,

 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bağlı kuruluşları,

 • Kullanım süresi iki yıldan az olarak planlanmış yapılar,

 • Belediye sınırları dışında yer alan ve 1000 metrekarenin altında kalan yapılar,

 • Sanayi alanında üretim faaliyeti gösteren yapılar,

 • Atölye, sera ve herhangi bir ısıtmaya ihtiyaç duymayan depo, ardiye, ağıl, ahır gibi yapıların dışında kalan

her binanın Enerji Kimlik Belgesi olmak zorundadır.

BİNAMIN EKB BELGESİ VAR MI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Ayrıca yapıda ikamet eden bina sakinleri “e-devlete” giriş yaparak Enerji Kimlik Belgesi sorgulama işlemi yapabilir.

İlginizi Çekebilir

Enerji Kimlik Belgesi İstatistikleri

Binalarda enerji performansı enerji kimlik belgesi (EKB)’nde yer alan A, B, C, D, E, F, G harfleri ile derecelendirilir. A en iyi enerji performansını temsil ederken, G harfi ise en kötü enerji performansını temsil etmektedir. İstatistiklere baktığımızda Türkiye’de yer alan binaların %4’lük bir kısmı A enerji performansına sahip olduğunu görüyoruz. C ve D notu almış binaların sayısı en yüksek seviyede olduğunu da söyleyebiliriz.


Arayın ücretsiz olarak keşif ve incelemeye adresinize gelelim

Enerji kimlik belgesini 1 günde hazırlayıp kargo ile size ulaştırıyoruz. Özellikle İzmir, Balıkesir ve İstandul'da hizmet veren ekibimiz tüm illerdeki taleplerinize cevap verebilmekte.

Detaylı bilgi, gereken evraklar ve yoğunluk bilgisi için lütfen arayınız

ENERJİ KİMLİK BELGESİ TEŞVİKLERİ

Bu kapsamda Garanti Bankası “Yeşil Mortgage” kampanyası başlatmıştır. Enerji kimlik belgesi A ve B olan binalardan alınacak daireler için piyasa koşullarının altında indirimli kredi kullanılmasına imkan vermektedir. Kampanya özelliklerine ulaşmak için https://www.garantimortgage.com/yesil-mortgage-ozellikler.aspx

Bunun yanı sıra BDDK, enerji verimliliği yüksek bina sayısını arttırmak amacıyla Enerji kimlik belgesi (EKB) A sınıfı olan binalar için değerin yüzde 90’ı kadar, B sınıfı olan binalar için değerin yüzde 85’i kadar kredi kullanımına olanak verecek.İletişim Sayfamız


Akustik Rapor

Firmamız İnşaat Mühendisi Şaban ÇİĞDEM tarafından 1980'de Balıkesir'de Kurulmuştur. 1995 yılında Adalar İnşaat olarak şirketleşmiştir.

Ümit ÇİĞDEM'in Dokuz Eylül Üniversite Mimarlık Bölümünü Bitirmesi ve Askerlik görevini tamamlaması ile 2010 yılından günümüze İzmir'de İnşaat, Proje, Gayrimenkul ve İnternet alanlarında çalışmalarına devam etmektedir
İletişim Sayfamız


Hizmet Kalitemiz

1980’den günümüze eğitim ve deneyimle gelen tasarım kalitemiz en büyük farkımız

Gerek Belediye tecrübemiz, gerek şantiye tecrübemiz, gerekse üniversite tecrübemizle hizmetinizdeyiz

Sanal zeka üzerinde yaptığımız çalışmalar ve dijitalleşmeye verdiğimiz önemle daha hızlı ve sorunsuz işler yapıyoruz.

Sanal asistan ile iş takibi yapıyoruz. Aksama olmadan işleriniz yürüyor. Önemli aşamalarda size email,mesaj ve telefon ile bilgilendirme yapıyoruz

Anlaştığımız andan itibaren sizin işiniz artık bizim işimiz

Hız

Özellikle etüt çalışmaları ve belediye mimari proje onay aşamalarında tek işe odaklanıyoruz. work to work çalışma şekli kritik aşamalarda başırıyı arttırıyor.

Anlaştıktan sonra size iş akış şeması ve iş sürelerini sunuyoruz. işinizin ne zaman biteceğini bilmek hakkınız

Projelerinizi dwg, evraklarınızı jpg formatında arşivliyoruz ve sizinle paylaşıyoruz

Farkımız

mimarlık ve mühendislik hizmetleri aynı ofiste. projeler %100 uyumlu

Sanal zeka ile hızlandırılmış işler

Dijital iş takip programı

İş akış şeması

Sınırsız etüt ve konsept çalışması

Ekonomik fiyatlar ve esnek ödeme imkanı

50-100-300 daireden oluşan ve ticari bitmiş proje referansı

Ekonomi

Sürekli müşteri indirimi %10

Yeni müşteri indirimi %50’ye varan

Projeye özel indirimler

Tanışalım ve proje ihtiyaçlarınızı dinleyelim. Gerekli çalışmaları yapmadan önce projenize özel indirim oranımızı belirleyelim.

Önce siz ve tabi ki biz projenizi onaylayana kadar çalışmaya devam edelim

Proje bedelinin tamamını ruhsat çıktığında ödeme imkanı

Takas olarak ödeme imkanı, daire, arsa ,araç takas olarak kabul edebiliriz

Çekle ve senetle ödeme imkanı
İletişim Sayfamız


Bireysel Hizmetler

Yeni yapacağınız yada mevcut inşaatlarınız için yapı ruhsatı çözümlerimizden faydalanabilirsiniz. Hizmet içeriğinde, mimari proje, statik proje, elektrik proje, tesisat proje, ısıtma proje, yangın projesi, sığınak projesi, iş iskelesi projesi, kazı projesi, zemin etütü, harita işleri, metraj, enerji kimlik belgesi, belediye takip işleri, müşavirlik işlerinden oluşmaktadır.

BİZE VEKALET VERİN BİZ SİZE RUHSATINIZI GETİRELİM


 • Yapı Ruhsatı

Yeni yapacağınız yada mevcut inşaatlarınız için yapı ruhsatı çözümlerimizden faydalanabilirsiniz. Hizmet içeriğinde, mimari proje, statik proje, elektrik proje, tesisat proje, ısıtma proje, yangın projesi, sığınak projesi, iş iskelesi projesi, kazı projesi, zemin etütü, harita işleri, metraj, enerji kimlik belgesi, belediye takip işleri, müşavirlik işlerinden oluşmaktadır.


 • Eneji Kimlik Belgesi

2011 yılından sonra yapılan inşaatlarınız için EKB hazırlanması işlerinizde hizmetinizdeyiz.


 • Röleve işleri

Numarataj krokisi, tadilat işleri, metraj işleri, işyeri ruhsatı için gerekli mimari çizim ve teknik raporların hazırlanması.


 • Performans analizi

Mevcut binanız depreme dayanıklı mı? Öğrenmek için performans analizi yaptırarak gerekirse güçlendirme yapabilirsiniz.


 • Tadilat Ruhsatı

Binanızda yaptığınız değişiklikleri belediye onayına sokarak tadilat ruhsatı alabilirsiniz.


 • Yenileme Ruhsatı

Süresi dolan ruhsatlarınızı yeniden başvurabilirsiniz.
İletişim Sayfamız


Kurumsal Hizmetler

Yapı kayıt belgesini aldığınız binalarınıza ayrı tapu çıkartma, kat mülkiyeti işlerinizde hizmetinizdeyiz

BİZE VEKALET VERİN BİZ SİZE RUHSATINIZI GETİRELİM • Mimari Teknik Çizim Hizmetleri -İşlerinizde yoğunluk yaşıyorsanız yada CAD programlarını kullanmakta güçlük yaşıyorsanız sizlere teknik çizim desteği sunabiliriz. Rekabetçi fiyatlarımız ve esnek ödeme şartları ile hizmetinizdeyiz. Bize göndereceğiniz örnek onaylı proje standartlarında çizimlerinizi yapmayı taahhüt ediyoruz.


 • Statik Teknik Çizim Hizmetleri - Yaptığınız kalıp planı tasarımlarını uygulama projesi haline getirmekte yardıma ihtiyacınız varsa 40 yıllık tecrübemizle size yardımcı olabiliriz. Lisanslı İDECAD ve İDECAD ÇELİK programları ile projelerinizi bize göndereceğiniz onaylı proje standartlarına göre çizmeyi taahhüt ediyoruz. Uygun fiyatlar ve zamanında teslimden emin olabilirsiniz.


 • Enerji Kimlik Belgesi - Yılda 10'dan fazla EKB belgesi ihtiyacınız oluyorsa ekonomik ve kaliteli belgelendirme işlerinizde hizmetinizdeyiz.


 • İş İskelesi Projeleri - Hızlı ve kaliteli iş iskelesi proje hizmeti.


 • Metraj - Elinizdeki mimari, statik, çelik projelerin metrajlandırma işlerinizde hizmetinizdeyiz.


Kurumsal hizmetlerimizde iş hacminize göre artan indirim oranları uygulanacaktır

İletişim Sayfamız