İMAR BARIŞI KAPSAMINDA TAPULARINIZI ÇIKARTALIM


HEMEN GELİP BİNANIZI ÖLÇELİM

Yapı Kayıt belgenizi çıkarttıysanız. Kat mülkiyetine geçmeniz çok az kaldı

Arayın hemen gelip binanız ölçelim

Zemin Tespit Tutanağınız Hazırsa ekstra %20 indirim yapıyoruz

Vekalet veriyorsunuz ve biz size tapularınızı getiriyoruz

Ortalama 2 haftada tapularınız teslim

Arayın ücretsiz olarak adresinize gelelim bina ve evraklarınızı inceleyelim

En az 3 bina için toplu başvuru yapın size özel indirimler yapalım

Röleve Projesi Bedeli min 2.200 TL

EK HİZMETLER

ZEMİN TESPİT TUTANAĞI

Harita mühendislerimiz tarafından hazırlanıp kadastroya onaylatılıyor. Hizmetimiz hakkında detaylı bilgiler

Ortalama 1 hafta

Yaklaşık 250 TL harç

1.100 TL İşlem Ücreti

NUMARATAJ BAŞVURUSU

Numarataj eksikleriniz varsa yapı kayıt belgesi ve vekalet ile numarataj bilgilerinizi güncelleyebiliriz. Kat mülkiyetine geçilmeden önce eksik birimleri UAVT'ye kaydettirilmesi zorunludur. Hizmetimiz hakkında detaylı bilgiler

Ortalama 1-2 hafta

Yaklaşık harç ilgili belediyeye göre değişmektedir. Emlak borcu varsa ödenmesi istenebilir.

550 TL İşlem Takip Ücreti

DASK

Deprem Sigortası Kat Mülkiyetine Geçmeden önce zorunludur. Hizmetimiz hakkında detaylı bilgiler

Ortalama 1 Saat

İnşaaat yılı ve büyüklüğüne göre 100-500 TL arası bağımsız bölüm başı ücret çıkmaktadır

Sadece DASK bedeli alınacaktır, işlem ücreti alınmaz

HARÇ VE ÖDEME TAKİBİ

Vergi dairesi, Tapu Döner Sermaye ve Çevre Şehircilik Harçlarınızı İsterseniz Sizin Adınıza Yatırabiliriz.

3 farklı yere harç yatmaktadır

Takip ve İşlem Ücreti Olarak 550 TL alınmaktadır

TAPU BAŞVURU VE TAKİP

Tapu Başvuru ve Takip İşlerinizi Sizin Adınıza Yapabiliriz. Bize sadece vekalet verin size tapularınızı getirelim.

Takip ve İşlem Ücreti Olarak 2.200 TL alınmaktadır

2.000 TL'den başlayan fiyatlar için arayınız

-1-

Yapı kayıt belgesi

Harcı yatırdıktan bir gün sonra edevlet üzerinden çıkar

-2-

zemin tespit tutanağı

Haritacı işe başladıktan sonra 1-2 hafta içinde tapuya gider

-3-

rölve projesi


Adalar Mimarlık olarak acele işlerinizde aynı gün içinde bile çizimlerinizi teslim edebiliriz

-4-

tapu

dosyası

Tapu dosyası

başvuru için gerekli evrakların hazırlanması 1 gün içinde tamamlanır

-5-

kat

mülkiyeti

Tapuya başvuru yaptıktan sonra ortlama 1-2 hafta içinde tamamlanır

İMAR BARIŞI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. - Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?

Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

Çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi?

Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler

İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?

Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Örneğin imarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi?

Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır.

İskânlı olan yapının, herhangi bir bağımsız bölümüne ait balkon kısmına yapılan eklenti de imar barışından faydalanacak mıdır?

Evet, Bağımsız bölüm alanı + eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.

Konut olarak yapılmış bir yapının bir kısmı ticaret olarak kullanılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınacak?

Konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanacak. Hesaplanan toplam bedelin Konutlar %3’ü, ticaride %5’i olacak şekilde ödeme yapılarak Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.

İmar Barışından tapusu olmayan gecekondular da faydalanacak mı?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Başkasından kiralanmış arsa/tarla üzerine yapılmış olan yapı imar barışı kapsamında değerlendirilecek mi?

Hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.

Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

Sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.